Opis

Opłata za ponowną wysyłkę nie odebranego zamówienia